АСОЦІАЦІЇ КРЕДИТНИХ СПІЛОК ЛУГАНЩИНИ

ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ      Протокол № 5 (19)               17.12.2012 р

Всього членів правління 5 чол.

Були присутні:

1. Литвинюк Л.Л.

2. Малютіна Н.В.

3. Медведєв О.А.

4. Міхов В.Г.

Були відсутні без поважної причини:

1. Плешаков В.В.

Запрошені:

1. Скрябіна І.В. - голова Виконавчої дирекції АКСЛУ;

2. Шкрегал В.А. - Голова КС «Оберіг»;

 

Порядок денний:

1. Звіт Виконавчої дирекції АСКЛУ про надходження членських внесків за 12 міс. 2012 р.;

2. Розгляд проекту Бюджету на 2013р.;

3. Внесення змін до «Положення про членські внески»;

4. Внесення змін до Статуту АКСЛУ;

5. Розгляд питання щодо проектів:

• професійний стандарт поведінки кредитних спілок;

• професійний стандарт управління, внутрішнього контролю та розкриття інформації кредитних спілок;

6. Затвердження дати проведення Конференції АКСЛУ;

7. Інше;

На початку засідання виступила голова Правління Литвинюк Л.Л., оголосила засідання Правління відкритим і познайомила присутніх з порядком денним.

По першому питанню виступила Скрябіна І.В., надала присутнім зведену таблицю з членськими внесками що надійшли на рахунок Асоціації станом на 17.12. 2012 р., пояснила ситуацію із заборгованостями.

Запропоновано: взяти до відома.

По другому і третьому питань виступила Литвинюк Л.Л., запропонувала розглянути проект бюджету на 2013 рик.   Відзначила, що за наявності необхідних статей витрат у бюджеті є дефіцит у розмірі 15090 грн. Для покриття дефіциту бюджету необхідно збільшити суму членських внесків на 45%.

Запропоновано: Внести зміни до «Положення про членські внески», збільшивши суму на 45% і винести зміни для затвердження на Конференцію.

Голосували: за-4, проти-0

По четвертому питанню виступила Литвинюк Л.Л., інформувала про вимоги ДПІ Жовтневого району м. Лугнска в питанні невідповідності п.5.4 Статуту АКСЛУ   Податкового Кодексу України. Було проведено обговорення необхідності даного пункту в тексті Статуту.

Запропоновано: Привести у відповідність Статут Асоціації з Податковим Кодексом України. Видалити з тексту Статуту п.5.4 та винести нову редакцію Статуту для затвердження на Конференцію.

Голосували: за-4, проти-0

По п'ятому питанню виступила Литвинюк Л.Л., інформувала про розглянутому проекті, який буде затверджуватися на восьмий черговій конференції ВАКС з питань:

• прийняття професійних стандартів поведінки кредитних спілок;

• прийняття професійних стандартів управління, внутрішнього контролю та розкриття інформації кредитних спілок;

Запропоновано: взяти до відома.

По шостому питанню виступила Литвинюк Л.Л. , запропонувала провести Конференцію в 11.00 годин 24.12.2012г.

Голосували: за-4, проти-0

По сьомому питанню виступила Литвинюк Л.Л. розглядалися питання щодо створення чергового номера газети АКСЛУ  і розміщенні на сторінках цього випуску інтерв'ю членів Асоціації. Розглядалося питання про придбання пакета документів компанії WowWe, що пропонує нові технології в режимі онлайн. З даного питання виступив Шкрегал В.А. - Голова КС «Оберіг».

Запропоновано:

1. головам КС «Фермер», КС «Мілове Кредит» дати інтерв'ю з подальшим розміщенням в газеті: інформаційний бюлетень асоціації кредитних спілок Луганщини.

2. обговорення випуску газети Асоціації винести на Конференцію 24.12.2012г.

3. питання придбання пакета документів компанії WowWe винести на обговорення Конференції.

4. Скрябіної І.В. і Шкрегал В.А. провести роботу з підготовки членів кредитних спілок в користуванні конференц залом  в  режимі онлайн.

Голосували: за-4, проти-0

Голова Правління АСКЛУ                                                                           / Л.Л. Литвинюк /

Зам. Голови Правління АКСЛУ                                                                   / О.А.Медведев /

Последнее обновление (03.04.13 01:48)